Tõlketeenus

Info ja teenuse tellimine tel 742 2639 või meiliaadressil malle@dki.ee

Saksa Kultuuri Instituudi Õppekeskus OÜ pakub kirjaliku ja suulise tõlke teenust alljärgnevate hindadega:

Üks standardlehekülg koosneb tõlgitud teksti 1800 tähemärgist koos tühikutega. Lühemate tekstide puhul hinnad kokkuleppel.

Kirjalik tõlge

Saksa – eesti 17 EUR

Eesti – saksa 18 EUR

Korrektuur

Saksa keel 7 EUR

Suuline tõlge

Järeltõlge: 52 EUR

Sünkroontõlge: 62 EUR

translate